OM OSS


Pauer Consulent AS er ettablert i 2020 med tanke på å bli en god samarbeidspartner for Byggherre.

Pauer Consulent er etablert av Roar Pauer Liaøy som har mange års erfaring fra entreprenør brangsjen.

Utdannet Ingeniørfaget ved UIA fra 2004 - 2007, tidliger jernbinder ved Kruse Smith og Skanska Norge.

Etter udannelse har han hatt varierende oppgaver innen byggeledelse fra Prosjektingeniør til prosjekt leder i prosjekter fra 2,5 Mil til 650 mil.


Fokus punkter for Prosjektledelse


Team og samarbeid

For at det skal bli et godt prosjekt, er det mange som har oppgaver å utføre på tvers av selskap. Å jobbe mot felles mål er viktig for et prosjekt. Da er det viktig å legge et godt grunnlag for mål til et prosjekt. Og samle alle rundt dette. Tydlig komunikasjon om mål og mening for et prosjekt skaper samhold. Dette er også med å skaper god økonomi, da problermer og utfordringer fanges opp i felles skap.


Helse, Miljø og sikkerhet

Dette er et viktig punkt som vi mener vil være med å skape trygg og god økonomi for selskapet. For når dette er et utgangspunkt vil vi være et selskap som bryr oss om ansatte og samarbeidspartnere. Grunden til at dette er god «økonomi» er at en trygg god arbeidsplass som fokuserer på den enkeltes HMS vil øke trivselen, vi er i en bransje som jobber under høyt press med flere aspekter som kan påvirke resultater. Man skal da jobbe i felles skap og unngå følelsen av at en sitter alene i båten når det tas beslutninger. Dette er relatert til HMS og den enkelte psykisk påkjenning i arbeidsdagen. At det kommer tunge dager er sikkert, men om disse tas sammen tror vi det blir enklere. Dog må ikke dette fjerne den enkeltes ansvar i forhold til den enkeltes prestasjon.


Ordnet forhold

Dette er det interne KS systemet til selskapet, viktig at alle jobber på samme Platform og skaper sporbarhet i arbeidet som utføres. Det skal virke enkelt for våre samarbeidspartnere og forstå oss. Kommunisere tydelig og alltid skriftlig avtaler. Vi som selskap skal ikke bevege oss inn i gråsone uavhengig kompleksitet i avtalen. For en enkel avtale kan skape en mer kompleks sak etter en stund.


Tillit og åpenhet

Tillit får en ikke, det skapes. Det skapes med åpenhet. Når vi jobber for kunder og samarbeidspartnere, da jobber vi for dem med å skape et felles mål. 


Nøyaktighet/ profesjonalitet

Det er viktig å sette seg godt inn i prosjektene og være åpen for at det ikke er alt vi har kontroll på. Men da er det viktig å stille spørsmål. Det å spørre gruppen man er i eller andre, skaper trygghet. Det er også et godt tegn på profesjonalitet. Ha eierskap til det en driver med. Det er viktigere å levere ifra seg noe som er jobbet igjennom. Vær forberedt til møter samt det å kjøre møter med agenda. Tenk alltid igjennom hva som er mål for møtene.HVORDAN KAN VI HJELPE DEG