OM OSS


Pauer Consulent AS er ettablert i 2020 med tanke på å bli en god samarbeidspartner for Byggherre.

Pauer Consulent er etablert av Roar Pauer Liaøy som har mange års erfaring fra entreprenør brangsjen.

Utdannet Ingeniørfaget ved UIA fra 2004 - 2007, tidliger jernbinder ved Kruse Smith og Skanska Norge.

Etter udannelse har han hatt varierende oppgaver innen byggeledelse fra Prosjektingeniør til prosjekt leder i prosjekter fra 2,5 Mil til 650 mil.


Fokus punkter.


Team og samarbeid

Det er viktig å se på sammensetningen av et prosjekt Team og hvordan samarbeidet er innad. Dette er ikke en enkel sak da dette er somregel prosjektgruppe med korte arbeids samarbeid. Det er da viktig å ha felles oppstartsmøte med tydelige forventninger til den enkelte i gruppen samt agere raskt om det er noe som ikke stemmer eller er krevende. Så vel som det å motivere og gi rom for personlig utvikling i prosjektet. I våre prosjekter skal vi ta frem det beste i oss selv og ha det gøy på jobb. I motbakke går vi samlet opp og pysjer hverandre.


Helse, Miljø og sikkerhet

Dette er et viktig punkt som vi mener vil være med å skape trygg og god økonomi for selskapet. For når dette er et utgangspunkt vil vi være et selskap som bryr oss om ansatte og samarbeidspartnere. Grunn til at dette er god «økonomi» er at trygg god arbeidsplass som fokuserer på den enkeltes HMS vil øke trivselen, vi er i en bransje som jobber under høyt press med flere aspekter som kan påvirke resultater. Man skal da jobbe i felles skap og unngå følelsen av at en sitter alene i båten når det tas beslutninger. Dette er relatert til HMS og den enkelte psykisk påkjenning i arbeidsdagen. At det kommer tunge dager er sikkert, men om disse tass sammen tror vi det blir enklere. Dog må ikke dette fjerne den enkeltes ansvar i forhold til den enkeltes prestasjon.


Ordnet forhold

Dette er det interne KS systemet til selskapet, viktig at alle jobber på samme Platform og skaper sporbarhet i arbeidet som utføres. Det skal virke enkelt for våre samarbeidspartnere og forstå oss. Kommunisere tydelig og alltid skriftlig avtaler. Vi som selskap skal ikke bevege oss inn i gråsone uavhengig kompleksitet i avtalen. For de en enkel avtale kan skape en mer kompleks sak etter en stund.


Tillit og åpenhet

Tillit får en ikke, det skapes. Det skapes med åpenhet. Når vi jobber for kunder og samarbeidspartnere, da jobber vi for dem med å skape et felles mål. Stort sett er det et vellykket prosjekt for alle parter. Vi må ha forståelse at det er ingen som lever av dugnad, det er ingen som lever uten penger. Vi må alltid jobbe for at alle skal tjene penger i våre prosjekter, det gjør at vi må prøve å velge de prosjektene som vi gir oss disse mulighetene.


Nøyaktighet/ profesjonalitet

Det er viktig å sette seg godt inn i prosjektene og være åpen for at det ikke er alt vi har kontroll på. Men da er det viktig å stille spørsmål. Det å spørre gruppen man er i eller andre, skaper trygghet. Det er også et godt tegn på profesjonalitet. Ha eierskap til det en driver med. Det er viktigere å levere ifra seg noe som er jobbet igjennom. Vær forberedt til møter samt det å kjøre møter med agenda. Tenk alltid igjennom hva som er mål for møtene.VÅRT TEAM

Roar Pauer Liaøy


roar@pauer.no

Mob: 92040320

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG

Copyright © Med enerett