Våre Tjenester og rolle beskrivelserProsjektlederen er byggherrens representant i byggeprosjektet


Å være en god prosjektleder krever først og fremst at man forstår seg på mennesker og det sosiale nettverket i prosjektorganisasjonen. Prosjektledere hos oss har et bredt kunnskapsfelt som gjør at vi kan lede rådgiverne og administrere ressursene i prosjektet, frem til suksess.

En prosjektleder vil normalt ha fullmakt til å forhandle med de øvrige prosjektdeltagerene på vegne av byggherren. Avhengig av størrelse og gjennomføringsmodell kan også prosjektleder inneha roller som byggeleder og prosjekteringsleder.


Prosjektleder må vurdere prosjektet ut ifra dens helhet, kunne ta raske beslutninger for å unngå forsinkelser og unødvendige kostnader. For å kunne ta de riktige beslutningene må man vite, og hva man trenger av underlag. Dette trengs erfaring i de ulike situasjoner forstå det totale bildet.


Prosjektleder må også har kunnskap om byggherre forskriften, for å kunne ivareta byggherren og hans plikter. Det er ikke mulig for å byggherre å fraskrive seg disse plikter. det her da viktig for byggherrens representant å utføre pliktene på vegne av byggherren.  

Prosjektutvikling er en planleggingsprosess som bygger på behov og budsjetter


Bearbeidelse av disse to faktorene kan utrykkes som en prosjektutvikling, der man analyserer alle ytre muligheter og risiki før man begynner på prosjekteringen av det endelige byggverk. Sammen med budsjettarbeidet, er dette en viktig prosess for et vellykket prosjekt.


Når behovet for å gjennomføre et byggeprosjekt har oppstått, vil økonomien som oftest være den innsatsfaktor som setter rammene for hvor omfattende prosjektet skal bli. Har man klare prosjektmål, har vi den kompetansen som skal til for å kunne budsjettere eventuelle alternative løsninger og materialvalg for å oppnå disse. Urealistiske målsettinger medfører som regel bortkastet tid og unødvendig ressursbruk.


Med en god dialog med oppdragsgiver om målsettinger (behov, krav og forventninger), vil vi kunne utarbeide et beslutningsgrunnlag som gir riktige veivalg til målet.

Pågående prosjekter

Kirkegata 1 - Askim


Prosjektet er i forprosjekt fasen hvor det er planlagt 24 leiligheter med næring i 1 etg og Garasje under bakenivå


Pauer Cunsulent AS har rolle her som:


Byggherre representant

KP

KU

HMS oppføling

Ilustrasjon: Arkama AS

Copyright © Med enerett