VÅR EKSPERTISEProsjektledelse


Vi kan kan bistå i prosjektledelse når det er mangel på resurser i deres selskap som Anleggsleder eller prosjektleder.Byggherre


Vi kan bistå i roller som hjelper byggherren ihht Byggherreforskriften


Det vil si "ivareta"  Byggherre ansvaret kan ikke deligeres bort. 

Vi kan bistå i rollen som bygherre representant, KP, KU og HMS


Her kan vi være med i helle prossesen fra A til Å


Forprosjekt og gjennomføringsfasen.


Har du tomt og tenker på muligheter er vi med og ser på dette sammen med dere, har da kontaktnett som kan bistå med evaluering av prosjekt om en trenger bistand.

Pågående prosjekter

Kirkegata 1 - Askim


Prosjektet er i forprosjekt fasen hvor det er planlagt 24 leiligheter med næring i 1 etg og Garasje under bakenivå


Pauer Cunsulent AS har rolle her som:


Byggherre representant

KP

KU

HMS oppføling

Copyright © Med enerett